Skal bygge verdens første hydrogenskip

Går alt etter planen skal Viking Cruises bygge verdens første cruiseskip med nullutslippsteknologi.

0

Det planlagte fullskala cruiseskipet skal bruke flytende hydrogen. Serge Fossati er prosjektleder i rederiet, og under Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund nylig ga han flere detaljer. Skipet blir ca. 230 meter langt, skal ta over 900 passasjerer og ha et mannskap på 500.

– Får de dette til, kan man utvikle et distribusjonsnettverk som gjør at også andre kan benytte hydrogen som drivstoff. Det kan bidra til en utslippsfri skipsfart i fremtiden, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Viking Cruises ser for seg å bygge et skip etter tilsvarende design som deres havgående cruiseskip, for eksempel Viking Sun. Rederiet er tydelig på at de ønsker at også hydrogenskipet skal inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) om det blir realisert, og er allerede i dialog med Sjøfartsdirektoratet.

– I Viking har vi alltid vært opptatt av å se fremover og å ligge i forkant miljømessig. Som nordmann og med norske skip ønsker vi å lede veien til nullutslippsskip gjennom brenselscelleteknologi. Veien dit er fremdeles lang, men her ønsker vi i Viking å ligge i forkant, sier styreleder i Viking Cruises, Torstein Hagen.

Flytende hydrogen er så langt ikke blitt benyttet i skip. De tekniske utfordringene består bl.a. i å holde drivstoffet på minus 253 grader for at det ikke skal fordampe. En brenselcelle konverterer hydrogenet – sammen med vanlig luft – til elektrisitet for fremdrift og elektrisk strøm ombord. Hydrogen er også en svært eksplosiv gass, og vern mot gasslekkasjer er en viktig del av sikkerhetskravene til drivstoffet.

Per i dag blir det ikke produsert flytende hydrogen i stor skala i Europa, men Fossati opplyste at Viking Cruises er i dialog med Statoil for å få til en løsning basert på et norsk raffineri. Det kom også frem at rederiet i så stor grad som mulig ønsker å benytte norske leverandører i prosjektet. Flere tenderskip som skal frakte drivstoffet til cruiseskipet er også en del av prosjektet.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.