SAS med mål for bærekraft

Det langsiktige målet er en klimanøytral flytrafikk. På veien dit har SAS satt seg en rekke milepæler. Her er de viktigste.

0

SAS jobber hardt for å redusere vekten ombord, forbedre og vurdere alle forbruksvarer ombord, men de største investeringene er i nye, moderne og energieffektive fly. I tillegg undertegnet SAS og Airbus en intensjonsavtale i 2019 om forskning i utvikling av fly drevet av elektrisitet. Det er første gang et flyselskap har startet et prosjekt sammen med en flyprodusent for å introdusere elektriske fly til kommersiell bruk i storskala. Samarbeid med for eksempel Preem og Air BP vil bety at det er tilgang til mer biodrivstoff, noe som gir omkring 80 prosent mindre klimapåvirkende karbondioksid enn fossilt brennstoff.

Det langsiktige målet er en klimanøytral flytrafikk. På veien dit, har vi i SAS en rekke milepæler. Her er noen av de viktigste:

  • I 2020 vil utslippene av miljøpåvirkende karbondioksid per passasjer og kilometer bli redusert med 20 prosent sammenlignet med 2010.
  • I 2030 vil de totale klimapåvirkende karbonutslippene ha blitt redusert med 25 prosent sammenlignet med 2005.
  • I 2030 vil andelen drivstoff som tilsvarer vår innenrikstrafikk i Skandinavia (2018: 17 prosent), bli drevet av biodrivstoff.
  • I 2030 vil støyen ha blitt redusert med 50 prosent sammenlignet med 2010.
  • I 2050 vil vi redusere våre klimapåvirkende karbonutslipp med mer enn 50 prosent sammenlignet med 2005. Dette er et mål som er mer ambisiøst enn det som er satt av IATA, International Air Transport Association.
Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.