Rekordstor vekst i Airbnb-utleie i sommer

Airbnb fortsetter å vokse i Norge og nådde nye høyder denne sommeren, melder NHO Reiseliv.

0

Totalt var det 2 212 000 solgte romdøgn via Airbnb i juni, juli og august i år, viser ferske estimater fra analysebyrået Capia. Det er en økning på 22 prosent fra samme periode i fjor og ny sommerrekord for Airbnb-utleie i Norge.

– Dette er historisk høye tall. Airbnb bidrar til et positivt mangfold i reiselivet, men vi har i flere år kjempet for at inntektene fra Airbnb-utleie skattlegges og rapporteres til skattemyndighetene. Vi vet at Finansdepartementet jobber for å iverksette rapporteringsplikt for Airbnb, og det er på høy tid, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

NHOs reiselivssjef Kristin Krohn Devold.

Vokste langt mer enn hotellene
I 2018 økte antall solgte romdøgn via Airbnb med 45 prosent fra året før, mens hotellene hadde en økning på kun 2 prosent. Utleiegiganten har over en femtedel av overnattingsmarkedet i Norge, viser Capias sammenligning av romdøgn fra Airbnb og hotellene i 2018.

– Mens hotellene både skatter til fellesskapet og skaper arbeidsplasser, er det få som skatter av Airbnb-utleie. Myndighetene kan ikke lenger stå passivt og se på at denne næringen får fritt spillerom til å vokse og nærmest ta over det etablerte hotellmarkedet, sier Krohn Devold.

Leieinntekter på over 1 milliard kroner i sommer
Samlede leieinntekter fra Airbnb i løpet av de tre sommermånedene i år var 1,1 milliarder kroner, en økning på 26 prosent fra sommeren i fjor.

– Dette er tall som kommunene må være klar over, og jeg oppfordrer de nyvalgte kommunestyrene til å gjøre seg kjent med omfanget av Airbnb i sin region, og de store inntektene som ligger i Airbnb-utleie, fortsetter Krohn Devold.

Skaper store konflikter
I flere europeiske storbyer og i USA har den enorme veksten i Airbnb-utleie skapt store konflikter mellom besøkende og lokalbefolkningen.

– Flere land innfører reguleringer først og fremst som følge av klager fra lokale beboere, ikke konkurrende hoteller. Airbnb kan for eksempel gjøre det vanskeligere å skaffe boliger til nye innbyggere og studenter. I Canada er over 30 000 boenheter fjernet fra boligmarkedet på grunn av den kraftige fremveksten av kortidsutleie via Airbnb. Norske kommuner må sørge for harmoni mellom natur og miljø, og mellom fastboende og besøkende, sier Krohn Devold.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.