Rekord-sommer for Airbnb

Inntektene for Airbnb-utleie i Norge økte med 18 prosent i juli i år, til 368 millioner kroner i juli i år. I Oslo hadde Airbnb derimot en nedgang på ti prosent.

0

Tallene kommer frem i en rapport fra analysebyrået Capia. I Lofoten var nær åtte av ti rom på Airbnb leid ut i juli, 25 prosent mer enn landsgjennomsnittet og en kraftig økning fra sommeren i fjor.

Fortsetter trenden kan totale inntekter fra Airbnb-utleie i Norge passere 2,5 milliarder kroner i år. Den kraftige veksten i Airbnb-utleie – fra 312 millioner kroner i juli i fjor til 368 millioner i samme periode i år – fortsetter over det meste av landet.

– For juli er det nye rekorder nasjonalt på inntekter, rombelegg, solgte romdøgn og antall tilgjengelige enheter. I år kan de totale inntektene bli over 2,57 milliarder kroner i airbnb-utleie om trenden fortsetter, sier analytiker Eivind Hestvik Brækkan i Capia til Dagens Næringsliv.

Romprisen i Lofoten ligger på Norgestoppen. I Vågan kommune, der Svolvær ligger, var romprisen i juli på 1440 kroner per dag. Det er 500 kroner mer enn romprisen i Oslo, som i juli lå på 907 kroner dagen.

Veksten i utleide rom var størst i Trøndelag, Troms og Telemark, som alle hadde en vekst i juli i år på over 30 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Lyngen kommune i Troms hadde en vekst på 50 prosent i utleie.

I Lyngen har romprisen på et år økt med nær 100 kroner til 1443 kroner per natt, over 500 kroner mer enn i Oslo. Det skyldes trolig mangel på overnattingssteder ved de populære Lyngsalpene.

I Nord-Norge har utleie av rom via Airbnb vokst med 26 prosent siden juli i fjor, 10 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

– Jevnt over er det vekst i alle regioner i nord. Senja har en vekst på 70 prosent det siste året. Lofoten har 77 prosent av alle enheter leid ut i juli. Det viser at særlig Lofoten er attraktiv om sommeren, sier direktør Trond Øverås i Nordnorsk Reiseliv.

Oslo hadde størst nedgang både i inntekter og antall utleide rom. Leieinntekter via Airbnb i Oslo i juli ble redusert fra 63 til 59 millioner kroner, mens det var ti prosent reduksjon i utleide rom.

Flere hoteller med både lave og høye rompriser kan være årsak til endringen, sier administrerende direktør Christian Lunde i Visit Oslo til DN.

– Oslo har hatt 18 prosent vekst i tilgjengelige hotellrom fra 2017 til 2019. Nå har vi 14 000 tilgjengelige rom i Oslo. København og Stockholm har vel 17 000 rom, sier Lunde.

– Vi har også fått større utvalg av hoteller i både lavpris og luksusklassen, legger han til.

Totalt var det i juli 26 600 enheter til utleie på Airbnb i juli, en økning på tre prosent siden juli i fjor. Rombelegget har hittil i år økt med syv prosent til 38 prosent, mens inntektene så langt i år har økt med 24 prosent til 1,45 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.