Surfing: Reisebyrå

Reisebyrå
0

Nettreisebyrået Reisefeber har fått ny Norden-sjef. Staffan Landberg er rekruttert internt, men har lang erfaring fra hotell- og reisebyråverdenen.

Reisebyrå
0

Net Trans Services AS ble etablert i mai 2001. Forretningsidéen er å være en ledende leverandør av fi nansielle tjenester og transaksjoner, samt management informasjon, mellom reisebyråer på den ene siden og hoteller på den annen side. I løpet av disse år har selskapet bygget opp en kundeportefølje i mer enn 90 land over hele verden. Net Trans Services AS er en av fi re globale aktører på markedet og omsetningen er raskt økende. Vi prosesserer mer enn 20 millioner romdøgn i året, og omsetningen i 2010 passerte 40 millioner. Omsetnings- og resultatprognoser for 2011 viser fortsatt vekst.Net Trans Services AS er etablert med eget datterselskap i Manila med 19 ansatte, i tillegg til hovedkontoret i Tønsberg, med 29 ansatte. Selskapet har salgskontorer i Madrid, Paris, Frankfurt, London, Sevilla og Singapore.

Reisebyrå
0

Toppsjef Joachim Hunold i Air Berlin har offentliggjort at han trekker seg fra stillingen som CEO 1. september, samtidig som flyselskapet tar fatt på et omfattende program for å kutte kostnader.

Reisebyrå
0

Til tross for den økonomiske krisen i Hellas, øker turismen betydelig. Så er da turisme en av de få bransjene hvor landet raskt kan skaffe seg inntekter.

Reisebyrå
0

I februar ferdigstilte Avinor et parkeringshus ved Sola med plass til 1350 biler. Det lille selskapet Sandfærhus Parkering har så langt ikke fått lov til å etablere et alternativt tilbud.

Reisebyrå
0

Kinas flyselskaper fikk et samlet nettoresultat på 4,89 milliarder kroner i juli. Det er en imponerende sum, men like fullt mindre enn samlet overskudd på 4,97 milliarder i juli i fjor.

Reisebyrå
0

Hotellkjeden Scandic og eiendomsselskapet Pandox skal investere 1,6 milliarder svenske kroner i oppgradering og utvikling av 40 hoteller i Norden i løpet av de tre kommende årene.

1 54 55 56 57