Ny prosjektleder i Norsk Turistutvikling

Norsk Turistutvikling (NTU) har ansatt Hanne Kristiansen som ny prosjektleder og rådgiver.

0

Kristiansen kommer fra Innovasjon Norge, der hun jobbet som digital markedsfører for Visit Norway. Her var hun ansvarlig for markedsføringen av Norge i sosiale medier.

Hun har bachelor i reiseliv fra Høgskolen i Lillehammer og master i internasjonal hotell- og reiselivsadministrasjon fra Norsk Hotellhøgskole i Stavanger og Oxford Brookes University i England

I tillegg har hun mer enn ti års erfaring fra arbeid med web, sosiale medier og destinasjonsmarkedsføring innenfor reiselivsbransjen.

– Hanne Kristiansen vil tilføre selskapet viktig kompetanse i det å gjøre reiselivsproduktet mer attraktivt og synlig i markedet, sier Kjell Ove Solbakken, daglig leder i det Lillehammer-baserte selskapet Norsk Turistutvikling.

Kristiansen vil få et særlig ansvar med å utarbeide attraktive reiseruter for den nasjonale klyngen for campingbedrifter, og bistå deltagerbedriftene i å øke attraktiviteten i markedet. Dette vil gjøres i nært samarbeid med NHO Reiseliv Campingavdelingen.

Kristiansen vil med sin kunnskaps- og erfaringsbakgrunn også delta i øvrige utviklingsprosjekter, og ha særlig ansvar for web og sosiale medier.

– Vi er opptatt av å bygge team med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere for å ta de næringsmessige muligheter i bruk, understreker Solbakken.

Ifølge ham vil en økt satsing på sosiale media/web være viktig for å øke verdiskapingen i reiselivsnæringen.

– Hanne vil også bistå bedrifter og destinasjoner i digital markedsføring, sier Solbakken.

NTU har nå seks medarbeidere som jobber med rådgivning mot offentlige og private aktører som ønsker å utvikle arbeidsplasser og næringsvirksomhet innen reiseliv, opplevelser, fritidsbebyggelse, mat og andre tilgrensende næringer.

Share.

About Author

Bjørn Moholdt

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.