Nordkapp-monopol for fall?

Det brygger trolig opp til strid når festekontraktene til Nordkapp-platået utløper i oktober i år. Familien Rivelsrud – som sto bak Rica-kjeden – har så langt tviholdt på festerettighetene.

0

Idag må turister betale opptil 270 kroner for utsikten fra selve platået, noe blant annet generalsekretær i Norsk friluftsliv Lasse Heimdal sier i beste fall er alt for mye.

– Når kommersielle aktører kan tjene godt på en såpass høy avgift for å nyte utsikten er vi redd for at andre kan være fristet til å gjøre det samme, sier han blant annet til NTB.

Han mener myndighetene må sette en stopper for dette.

– Norsk natur er gratis, den tilhører oss alle, sier Heimdal.

Det er ikke vanskelig å gi ham rett, noe allemannsretten også gjør. Nordkapplatået er imidlertid spesielt, bygd ut som det er for å tilrettelegge for gode opplevelser for besøkende som kommer fra hele verden for å oppleve Europas nordligste punkt. Med myndighetenes velsignelse. Anlegget med opplevelsessenter, butikker og kino ble nemlig i sin tid kraftig subsidiert av både lokale og sentrale myndigheter, samtidig som det som den gang het SAS North Cape Hotels utviklet og administrerte senteret.

Det er mer enn 20 år siden nå, og Rica – som i sin tid solgte ut driften av hotellene sine til Scandic – overtok festeretten.

Idag er det – som en lederkommentar i finnmarksavisen Sagat sier det – ”en sørnorsk familie uten tiknytning til Finnmark og Sápmi (Sameland) som eier alle involverte selskaper”.

For fortsatt er det Rica-gründer Jan Rivelsrud og hans familie som sitter på festeretten, samt eierskapet til flere av hotellene på Magerøya og i den nærmeste byen Honningsvåg.

Det er blitt anslått at overskuddet av avgiften til Nordkapplatået ligger på omlag 25 millioner kroner årlig. I tillegg kommer andre inntekter i selve anlegget.

Nordkapp kommune har lenge ønsket at andre aktører skal få slippe til på platået. Mange andre ser også for seg muligheter i de store ubebygde utmarksområdene på Nordkapp, som tilsvarer halve Vestfold fylke.

Til syvende og sist blir det trolig et politisk spørsmål, knyttet opp mot eierskapet til land og vann i Finnmark, og mulighetene som turisme tross alt gir i et av Norges mest næringsfattige områder.

Share.

About Author

Bjørn Moholdt

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.