– Momsøkningen vil ramme lønnsomheten

En ny landsdekkende undersøkelse i NHO Reiseliv-regi viser at en momsøkning vil ramme lønnsomheten i en opplevelsesbransje som opplever en lenge etterlengtet oppgang.

0

Undersøkelsen er gjennomført blant 100 opplevelsesbedrifter for å kartlegge bransjens vekst og planer for fremtiden. Den ble påbegynt før det ble kjent at regjeringen vil øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent.

Kjepper i hjulene

Undersøkelsen viser at et stort flertall av opplevelsesbedriftene har klart å øke omsetningen. Over 70 prosent svarer at de har økt omsetningen i perioden januar til oktober 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. 20 prosent har hatt en omsetningsvekst på 11-20 prosent.

Undersøkelsen viser videre at bransjen er positiv til fremtiden. Over 70 prosent vurderer markedsutsiktene som bedre de neste 12 månedene sammenlignet med i fjor. 35 prosent har planer om å ansette flere.

– Undersøkelsen gir en god pekepinn på at opplevelsesbransjen vokser, men den varslede momsøkningen for reiselivet vil ramme lønnsomheten til de opplevelsesbedriftene som tilbyr overnatting. Nå er det viktig at myndighetene legger til rette for vekst snarere enn å stikke kjepper i hjulene for en bransje som tross alt er det store trekkplasteret. Det er opplevelsene som er hovedgrunnen til at turistene velger Norge, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig for opplevelsesbedrifter i NHO Reiseliv.

Dagny Margrethe Øren Bransjeansvarlig Opplevelser, kultur, idrettsevent og destinasjonsselskaper i NHO Reiseliv.

– Dette er en bransje med små marginer hvor de aller fleste bedriftene er små eller enkeltmannsforetak, fortsetter Øren.

Interessante funn

Undersøkelsen viser at tre av fem opplevelsesbedrifter driver helårsdrift. Resten er sesongbedrifter som holder åpent i 1-2 måneder (10 prosent), 3-4 måneder (7 prosent), 5-8 måneder (18 prosent) eller 9-11 måneder (6 prosent). To av fem bedrifter har planer om å utvide sesongen.

– Det er et mål å få flere bedrifter til å gå fra sesongbasert virksomhet til å holde åpent hele året. Det vil skape flere helårsarbeidsplasser, og bidra til å spre turisttrafikken til andre årstider enn sommeren. Undersøkelsen gir positive signaler om at flere ønsker å skape enda flere helårsbedrifter i årene som kommer, sier Øren.

På spørsmål om hva slags type kompetanse og kunnskap som blir viktig for bedriftene fremover, svarer fire av fem at digital kompetanse og markedsføring blir viktig. 54 prosent svarer lokal kultur og historie, 46 prosent svarer at dyktige guider blir viktig fremover og 45 prosent svarer lokal mat.

– Dette er interessante funn fordi det sier noe om hva slags type opplevelser bransjen vil satse på i tiden fremover. Dyktige guider og historiefortellere med lokal kunnskap vil være høyt etterspurt, og lokal mat står helt sentralt i det norske reiselivsproduktet. Videre er digital kunnskap og erfaring blitt en nøkkelkompetanse, avslutter Øren.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på vegne av NHO Reiseliv.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.