Mangel på tilgjengelige reiser for alle et globalt problem

En rapport utarbeidet på oppdrag av Amadeus viser at verken reisebransjen eller offentlig sektor fullt ut møter særlige behov ved reiser.

0

Rapporten Voyage of Discovery: Working towards inclusive and accessible travel for all viser at noen av de fremste hindringene for tilgjengelige reiser for alle er feilaktig eller utilstrekkelig informasjon, samt kunnskapsmangel innen kundeservice.

I dag har over to milliarder mennesker verden over særlige behov ved reiser, på grunnlag av blant annet alder og ulike funksjonsvariasjoner. Utviklingen mot mer inkluderende og tilgjengelige reiser for alle krever derfor tiltak innen en rekke områder.

Disse områdene inkluderer blant annet globale standarder for informasjon og servicetjenester, mulighet til individtilpassede reiser samt et økt samarbeid mellom privat og offentlig sektor.

Teknologien spiller dessuten en stadig større rolle på dette området, og funksjoner som stemmegjenkjenning har blitt vanlige innslag. Her er det også store muligheter for bedrifter og gründervirksomheter til å utvikle nye forretningsideer rundt tilgjengelige reiser. Et eksempel er booking-siden Handiscover, som klassifiserer overnattingsteder etter hvor tilgjengelige de er for personer med særlige behov.

Rapporten viser at reisende med særlige behov i høyere grad enn tidligere forventer at deres behov skal møtes, som en del av standardservicen og uten ekstra kostnad.

– Å eliminere hindringer for å reise, individtilpasse reisetilbud, bruke teknologi for å gjøre det enda enklere for reisende og å skape en mer tilgjengelig infrastruktur der personer enkelt kan navigere selv, kommer til å være til nytte for alle, sier Alex Luzárraga, Vice President, Corporate Strategy, i Amadeus.

Tilgjengelige reiser er et av de områdene som inngår i Amadeus’ CSR-arbeid. Studien er basert på rundt 800 intervjuer med reisende med særlige behov, bransjeeksperter samt representanter fra så vel privat og offentlig sektor som internasjonale institusjoner.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.