Mange dropper byråavtalen – kan bli dyrt

Selv om flere selskaper bruker reisebyrå velger mange ansatte likevel å gjøre bestillinger utenom bedriftens reisebyråavtale, viser tall fra Egencias 4. utgave av Business Travel and Technology Survey. Det kan fort bli dyrt.

0

Dette er en internasjonal undersøkelse blant forretnings-reisende, som blant annet avdekker at så mange som 46 prosent av forretningsreisende oppgir at de har bestilt hotellovernatting utenfor selskapets retningslinjer og avtaler.

Gir bedre oversikt

Ifølge undersøkelsen oppgir omkring 60 prosent av de forretningsreisende at reisebyråavtalen til selskapet har tydelige retningslinjer for bestilling av fly og hotell. Halvparten av disse har likevel mulighet til å fristille seg fra avtalen og heller foreta bestillinger på bakgrunn av egne preferanser. Ifølge Anders Lindqvist, administrerende direktør i Egencia Norge, kan dette påføre bedriften unødvendige kostnader.

– Bedriften kan oppnå store besparelser dersom ansatte har som hovedregel å bestille fly og hotell gjennom selskapets reisebyrå, sier Lindqvist i en pressemelding.

– Dette fordi det vil gå med mindre arbeidstid for den enkelte til å gjøre egen research, men først og fremst fordi bedriften vil oppnå bedre priser og rapporter der de slipper å sammenstille data fra hotellene direkte, fortsetter Lindquist.

Tidligere undersøkelser har vist at omtrent så mange som åtte av ti av de som benytter seg av et reisebyrå mener tjenesten er effektiv og lønnsom for selskapet

Bestillinger som er i tråd med reisebyråavtalen er ikke bare kostnadsbesparende. Selskaper som sørger for at de reisende benytter reisebyråavtalen, vil også kunne gi økt sikkerhet til ansatte ved uforutsette hendelser. I tilfeller av ekstremvær eller terror, vil selskapet ha bedre oversikt over hvor de ansatte er og derfor også ha bedre forutsetninger for å verne om den ansattes trygghet på reisen.

Skreddersøm

Egencia har også undersøkt hvilke faktorer som spiller inn under valget om å gå utenom reisebyråavtalen. Sammenlignet med andre land i den globale undersøkelsen, der majoriteten oppgir at distanse og pris (begge 37 prosent) er de mest avgjørende faktorene, viser undersøkelsen at nordmenn bryr seg mindre om kostnadsdifferanser.

For nordmenn er det helt klart viktigst med kort reisevei, hvor 45 prosent oppgir at beliggenhet er den mest avgjørende årsaken til at de bestiller utenom bedriftens avtale. Pris kommer som nummer to på listen, der 36 prosent mener at dette er viktigst. Hotellfasiliteter listes som nummer tre og på fjerdeplass kommer det at man ønsker å bestille rom på ett helt spesielt hotell.

– Når det gjelder valg av hotell vet vi at det i stor grad handler om å hjelpe den reisende med å finne et hotell som er tilpasset deres behov, fortsetter Lindqvist.

– I tillegg er det viktig å presentere et begrenset utvalg hotell, slik at brukeren opplever at det er enkelt å navigere blant alternativene. Dette er bakgrunnen for at vi tilbyr skreddersydde lister som kun viser de mest hensiktsmessige valgene.

Lindqvist forteller videre at 75 prosent av Egencias forretningsreisende bestiller én av de øverste syv hotellalternativene, og at over halvparten av dem velger blant de tre øverste på listen.

Økonomi øverst

– Disse tallene indikerer at vi gjennom våre løsninger evner å identifisere og tilfredsstille behovene til den reisende. Våre kunder ønsker kortfattede og nøyaktige beskrivelser av hotellet, fasilitetene og hva som inngår i prisen, legger han til.

På denne måten kan de ifølge Lindquist enkelt og raskt gjøre seg opp en mening om hva som tilbys. Dette gir mer fornøyde kunder fordi de i forkant av oppholdet har realistiske forventninger til hva de vil møte. Forretningsreisende som bestiller utenom reiseavtalen og isteden foretrekker å bestille direkte gjennom hotellets egen bookingside, bidrar til at reisebyråenes dataportaler går glipp av verdifull innsikt i kundepreferanser.

Videre har Egencia sett på hvilke insentiver som motiverer reisende til å bestille i henhold til reisebyråavtalen. Øverst på listen står økonomiske besparelser. Globalt oppgir 62 prosent at de vil følge avtalens retningslinjer dersom det vil gi selskapet økonomiske fordeler. Her fraviker nordmenns vaner den globale tendensen. Mens lojalitetsprogrammer er det initiativet som gir nordmenn mest motivasjon til å bestille i henhold til reisebyråavtalen, kommer økonomiske besparelser ut som nummer tre på listen, etter muligheten til å kunne bruke besparelser til oppgradering ved neste reise.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Northstar på vegne av Egencia. Utvalget utgjør 4521 forretningsreisende i alder 18 år eller eldre, fra Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Norge, Singapore, Sverige, UK og USA (med n=500 spørreundersøkelser gjennomført i hvert land). Spørreundersøkelsene ble gjennomført på nett i april og mai, 2017.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.