Klima-uro påvirker ikke reisende

Flere enn to tredjedeler tenker ikke på klimautslipp når de reiser, viser en undersøkelse i regi av Ticket.

0

De fleste som ikke lar seg nevneverdig påvirke oppgir at de ikke tenker på klimautslipp under selve reisen, men forsøker å kompensere gjennom å være mer bevisste på dette hjemme istedenfor.

Nesten 40 prosent tenker sjelden på klimautslipp hverken på reise eller på hjemmebane.

67 prosent av de nordmenn som reiser utenlands regelmessig tenker ikke på klimautslipp på reisen. Av disse oppgir 28 prosent at de er mer bevisste hjemme istedenfor, for eksempel gjennom å sortere søppel, velge kollektivtransport fremfor bil og minske forbruket av kjøtt. De resterende 39 prosent tenker ikke på klimautslipp i det hele tatt.

– Vi er et miljøbevisst folk, men vi lever også i et mørkt og avsides liggende land og det sitter langt inne å slutte å reise på utenlandsferier, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

– De merverdiene man får fra utenlandsreiser, som å lade batteriene og oppleve verden med sine nære og kjære, veier tyngre enn klimauroen. Den forsøker man å gjøre noe med på andre måter, sier hun.

26 prosent oppgir at de tenker på klimaet. Av disse er det bare ni prosent som velger å feriere innenlands eller i nærliggende land slik at de unngår å fly, mens ti prosent velger tog istedenfor fly på sin utenlandsferie. Den vanligste måten å tenke klima på når man er på ferie er å tenke klimasmart omkring hotelloppholdet. Dette gjøres først og fremst gjennom å bruke håndklærne lengre og ikke ha på aircondition mer enn nødvendig. Dette gjør 45 prosent av de spurte. Seks prosent velger bort bilen på reisemålet og satser heller på mer miljøvennlige transport med lokal kollektivtrafikk.

Menn er betydelig mindre tilbøyelige enn kvinner til å tenke på klimautslipp, både hjemme og på utenlandsreisen. 44 prosent av mennene tenker sjelden på klimautslipp, motsvarende tall for kvinner er 34 prosent. 74 prosent av kvinnene oppgir at de tenker klimasmart under hotelloppholdet, her er tilsvarende tall for menn 52 prosent.

Kilde: Tickets Sifo-undersøkelse februar 2018, riksrepresentativt utvalg.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.