Klager inn IATA for for brudd på konkurransereglene

Den europeiske reisebyrå- og turoperatørforeningen ECTAA har klagd den internasjonale organisasjonen for flyselskaper IATA inn for de europeiske konkurransemyndighetene. Bakgrunnen er ifølge klageren flyselskapenes mangelfulle modernisering av distribusjons-systemet.

0

ECTA, som interesse-organisasjonen Virke er en del av, sendte inn klagen 24. mai i år til de europeiske konkurransemyndighetene for brudd på artikkel 101 og 102 i EU-traktaten.

– Den kommer som et resultat etter år med mislykkede forhandlinger med IATA for å modernisere distribusjonsprogrammet og gjøre det mer balansert, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Virke har hatt en aktiv rolle i arbeidet med klagen. 
Det kommersielle forholdet mellom reisebyråer og flyselskapene har utviklet seg fra et agent-forhold til at flyselskapene har gått i direkte konkurranse med reisebyråene om distribusjon av flybilletter, mens de klassiske provisjonsbaserte godtgjørelsesordningene ikke lengre eksisterer som før. 
– Det som imidlertid er uendret er at flyselskapene pålegger svært strenge, ensidige og uforholdsmessige kontraktsmessige begrensninger på reisebyråer for distribusjon av billetter, gjennom IATA- passasjerbyrå-programmet (PAP), sier Bergmål.

– Programmet har ikke tatt inn over seg de reelle endringene i forholdet mellom flyselskapene og reisebyråene, og bygger fremdeles på at det er et tradisjonelt agent-forhold mellom disse, noe som ikke lengre eksisterer. Avtalen om passasjeravtale, som alle IATA-godkjente agenter må signere, ble utarbeidet for 40 år siden, og er derfor utdatert med tanke på dagens situasjon. 
Selv om passasjerbyråprogrammet PAP har en direkte innvirkning på reisebyråers kommersielle praksis og økonomiske situasjon har reisebyråene ingen innflytelse på utviklingen av programmet, fortsetter Bergmål.

– Flyselskapene har beslutningsmyndigheten alene og reisebyråene er dermed maktesløse når det gjelder å utvikle programmet og i utvikling av nytt regelverk.

Bergmål sier ECTAA og Virke i mange år har arbeidet for å modernisere de globale IATA-reglene, som styrer hvordan reisebyråer kan selge flybilletter. Hittil har IATA konsekvent avvist alle forslag til regulatorisk reform. 
– Flyselskapenes dominerende stilling gjennom IATA gjør det viktigere enn noen gang å hjelpe forbrukerne å navigere gjennom en jungel av komplekse billettilbud, inkludert et økende antall tilleggstjenester, avslutter Bergmål. 
ECTAA ber nå Kommisjonen starte en undersøkelse av overtredelser av konkurransebestemmelsene som er forårsaket av IATAs Passasjebyråprogram.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.