Hoteller til kamp mot matsvinn

Scandic og Nordic Choice var blant aktørene som tirsdag signerte en bransjeavtale mot matsvinn hos Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Målet er at bransjen skal nå FNs bærekraftmål om å halvere matsvinnet innen 2030.

0

Tirsdag hadde Klima- og miljøminister Vidar Helgesen invitert aktører fra matbransjen til å signere en avtale med mål om å halvere Norges matsvinn innen 2030. På plass for å signere var blant andre administrerende direktør Torgeir Silseth fra Nordic Choice Hotels, Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic Hotels Norge og Kari-Lise Lind, driftskoordinator i Thon Hotels.

— Vi har vært en ledende aktør innenfor bærekraft i bransjen i mange år og det skal vi fortsette å være. Derfor signerer jeg denne avtalen med glede. Jeg synes dette er et bra initiativ og ønsker å støtte opp om det, sier Torgeir Silseth.

– Vi er glade for at både myndigheter og en samlet bransje tar denne miljøutfordringen på alvor. Vi har jobbet målrettet med å kutte matsvinn siden 2011 og ønsker å lede an i bransjen, sier Morten Malting.

Morten Malting og Vidar Helgesen signerer avtalen om reduksjon av matsvinn.

«Kutt Matsvinn 2020»
Matvett er en av initiativtakerne bak den nye bransjeavtalen «Kutt Matsvinn 2020», der de er opptatt av at den viktigste jobben ligger i det daglige.

– Utfordringene er å få nok aktører til å «walk the talk» slik at arbeidet som gjøres speiler det ambisiøse målet. Det er viktig at ledelsen i bedriftene sørger for å ha de ansatte med seg og at arbeidet forankres tilstrekkelig nedover i organisasjonene slik at det settes inn nok ressurser til å gjennomføre målinger og tiltak, sier Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett.

Kari-Lise Lind signerer avtalen på vegne av Thon Hotels. (Foto: Snorre Tønset)

Og både Scandic og Nordic Choice står klare med konkrete grep for å nå målene de nå har foråloktet seg til å oppnå.

– Vi kutter ved å sette frem mindre buffémat av gangen og heller fylle på ved behov, oppfordre gjester til å forsyne seg flere ganger og ikke minst veies alt av matavfall slik at man har full kontroll på hvor mye matavfall hvert hotell produserer. Dessuten jobber kjøkken og booking tett sammen for å optimalisere menyen til ulike grupper og redusere matsvinnet ytterligere, sier Malting.

– For å kutte matsvinn kan man gjøre tiltak i alle ledd av produksjonen. Helt fra bonde til sulten hotellgjest i vært tilfelle. Vi stiller krav til våre leverandører og når maten kommer inn til oss gjør vi vårt aller beste for å minske svinn. Denne bransjeavtalen minner oss på at vi må være skjerpet og strukturert hvis vi skal drive med bærekraftig business, sier Silseth.

Nordic Choice har også startet et initiativ med det de kaller bærekraftcoacher. Coachene er studenter med engasjement for miljø som jobber med å hjelpe hotellene og fokusere på bærekraftig business.

Share.

About Author

Tom Andersson

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.