Geilo tredobler lærlingplasser for reiselivsspirer

Geilo satser tungt for å øke rekrutteringen til reiselivsbransjen og satser nå på å tredoble antall lærlingplasser ved reiselivsbedrifter i kommunen. Målet er en egen reiselivsfagskole.

0

Ambisjonen er krystallklar: Økt rekruttering skal bidra til å gjøre Geilo til landets fremste lærlingsdestinasjon for reiselivsstudenter. Og ambisjonene stopper ikke der, neste skritt blir å etablere ny reiselivsfagskole på høyfjellet.

Geilo har lang tradisjon som lærlingsdestinasjon. Både innenfor salg, markedsføring, kokkeyrket, resepsjon og servitørbransjen har Geilo vært vertskap for hundrevis av lærlinger, på hoteller, restauranter, og ved andre servicebedrifter.

– Fremtidens vekstbransje

– Lærlingene må ville dette, og det tror vi at de gjør, sier turistsjef Pål K. Medhus på Geilo. Hol Kommune er en vekstkommune, med høy verdiskapning, befolkningsvekst og økt turisme. Sertifiseringen som bærekraftig reiselivsdestinasjon vil gi lærlinger et bredt og faglig interessant utdanningsløp som svært få kan vise maken til, mener Medhus.

Høsten 2016 og i vinter har Geilo hatt opp mot 30 VG2 elever på arbeidspraksis. Elevene har kommet fra Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg har Geilo ni lærlingplasser. Hallingdal opplæringskontor har allerede startet en sjarmoffensiv mot videregående skoler i hele Sør-Norge for å få flere praksiselever til Hallingdalsregionen. Responsen har så langt vært svært positiv.

– Potensialet er stort og viljen til å satse på de unge har aldri vært større blant reiselivsbedriftene i Hallingdal, sier daglig leder, Ove Fekene, ved Hallingdal opplæringskontor, som fortsetter.

Konditorlærling Mari Ruud kjevler ut dagens ferske Focaccia til gjestene på Bardøla Høyfjellshotell. (Foto: Paul Lockhart)

Konditorlærling Mari Ruud kjevler ut dagens ferske Focaccia til gjestene på Bardøla Høyfjellshotell. (Foto: Paul Lockhart)

– Dette er fremtidens vekstbransje og vi er villig til å påta oss vår del av samfunnsansvaret for å rekruttere flere unge talenter til en fornybar og bærekraftig næring. Geilo vil være fyrtårnet og motoren i dette arbeidet

Spesielt kokkelærlinger har de siste årene vært utfordrende å rekruttere til reiselivsbransjen, ikke minst på grunn av svært gunstige vilkår for denne yrkesgruppen i offshore-næringen. Nå håper man på en renessanse hvor det blir lettere å knytte til seg unge kokketalenter til de landbaserte reiselivsbedriftene.

Geilo skal tilby totalt 30 lærlingplasser og 15 nye lærlinger per år, over en tredobling fra dagens bemanning. Bardøla Høyfjellshotell, Vestlia Resort, Highland Lodge, Dr Holms, Hallingstuene og Visit Geilo vil være vertskap for de aller fleste av disse praksisplassene.

Daglig leder ved Bardøla Høyfjellshotell, Terje Simonsen, vil være faglig ansvarlig for opplæringen av lærlingene på vegne av eget konsern. Simonsen er selv fagutdannet kokk og vinkelner og har vært sensor for lærlinger i mange år. Han er ikke i tvil om at dette er riktig vei å gå.

Betydelig kompetanseløft

– Vi ønsker å satse på unge og talentfulle reislivsspirer. All erfaring har vist at våre lærlinger bidrar til både bransjeutvikling og destinasjonsutvikling. Mange går rett inn i fast jobb hos oss etterpå, og på sikt inn i viktige lederfunksjoner. Andre tilegner seg ny erfaring andre steder og kommer gjerne tilbake med ny kunnskap som bidrar til å løfte vår destinasjonskompetanse ytterligere, sier Simonsen.

Flere av topplederne i reiselivsbedriftene på Geilo har startet sin yrkeskarriere som lærling på Bardøla Høyfjellshotell. Konserndirektør på Vestila Resort, Roger Espeli, daglig leder på Bardøla, Terje Simonsen, administrerende direktør på Dr Holms, Gro Odden og turistsjef Pål. K. Medhus har alle gått i lære på Bardøla.

Som lærling på Geilo får man ifølge initiativtakerne bred og allsidig utdanningsplattform. Her trenger ikke kokkelærlingen å spesialisere seg bare på a la carte. Han får også prøvd seg innenfor temabuffet, frokost, lunsj- og middagsbuffet, lokal tradisjonsmat, konditor og bakeri.

– Den brede opplæringsplattformen gir lærlingene et betydelig kompetanseløft som kommer hele reiselivsbransjen til gode, påpeker Simonsen.

En tredobling av antall lærlingplasser er første steg på veien i et langsiktig mål for å etablere et nytt høyskoletilbud blant norske reiselivsstudenter på Geilo.

– Gjennom økt rekruttering av lærlinger bidrar vi til å øke anseelsen og interessen for reiselivsutdanningen i Norge. Det er en viktig del av vårt strategiske satsing og skal berede grunnen for å realisere vår langsiktige ambisjon. På sikt håper vi å kunne tilby en reiselivsfagskole på Geilo hvor vi både kan tilby etterutdanning og fagspesialisering innenfor ulike fagområder i norsk reiseliv, avslutter Simonsen.

Del.

Om forfatteren

Bjørn Moholdt

Sjefredaktør, Travel News bjorn@travelnews.no

Kommentarer er stengt.

 • Om Oss

  TRAVELNEWS

  Travel News er en uavhengig og kritisk formidler av informasjon og kunnskap for alle deler av reiselivet. Vi konsentrerer oss om næringslivsjournalistikk og følger betalingsstrømmene i bransjen.

  Travel News formidler stoff om reisebyråer, fly, hotell, charter og turoperatører, rederier, leiebil og alt annet som har sin naturlige plass i reisebransjen.

 • TIPS OSS

  captcha

 • Flickr-Bilder