Store forventninger til Reiselivsmeldingen

Ifølge spekulasjoner vil reiselivsmeldingen som presenteres i morgen spisses mot opplevelsesturisme, fjord-Norge og bærekraftig turisme. Uansett er forventningen til å ta og føle på.

0

Det kan skyldes at frykten for at regjeringen vil gi «litt til alle» framfor for å spisse satsingen er stor. Det advares samtidig mot bruk av mer tid på langvarige utredninger.

I 2016 var 33 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge, som er 1,5 millioner flere enn året før viser, tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Egen minister?

– Reiselivsnæringa er en viktig næring, som skaper mange arbeidsplasser. Samtidig vet vi at bærekraft, forenkling og samordning vil være viktige temaer i tiden framover. Dette ser vi nærmere på i meldingen, sier Monica Mæland i en kommentar til Dagbladet.

Ifølge DN.no kommer regjeringen til å droppe innføring av turistskatt.

– Vi er svært fornøyd med at næringen selv er blitt lyttet til. Skal vi styrke konkurransekraften til norsk reiseliv må skattene ned og ikke opp, sier NHOs reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold i en kommentar.

Norsk reiseliv er bredt sammensatt og sorterer i praksis under åtte ulike departement. Det er noe flere av aktørene ønsker å gjøre noe med.

– Forståelsen av og aksepten for reiselivets egenart er helt avgjørende for at Norge skal lykkes som destinasjon og selv kunne kontrollere utviklingen. Å samle og koordinere det mangfoldige «reiselivet» via et eget departement, eller i det minste via en egen minister, tror jeg vil være fornuftig. Dette for å sikre en helhetlig utvikling på tvers av alle de sektorene reiselivet er bygd opp av, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard i en kommentar til Dagbladet.

Per-Arne Tuftin, direktør i Forum for Reiseliv håper det ikke skal kjøres utredninger og planprosesser i det uendelige.

– Vi vet at Norge er attraktivt, vi kjenner utfordringene, vi vet mye om hvor innsatsen må legges – nå må det handles, ikke utredes, sier han til avisen.

– De største satsingsområdene må være lønnsom turisme. Med det mener jeg at vi må sørge for å tjene mer på turistene, både gjennom flere besøkende og større spredning av turismen utover i året. Og jeg håper ikke det blir mange nei-saker og særordninger for reiselivet, sier Tuftin.

Må løfte reiselivet

Bente Holm er nyansatt reiselivsdirektør i Innovasjon Norge etter nettopp Tuftin. Hun mener bærekraft må underbygge hele næringen. Målet i seg selv er ikke å nå mengder turister, men de som legger igjen nok penger til at aktivitetsselskapene og hotellene våre går bra, sier hun i en kommentar.

– Reiselivsbegrepet må utvides til mer enn ferie og fritid. Vi trenger gjester hele året, og de må komme uavhengig av om oljeindustrien går dårlig eller om høsten har satt inn. Dessuten må vi samarbeide på tvers av næringene. For å nå de målgruppene vi ønsker må vi tenke nytt, og samarbeide blant annet med kultur, landbruk og sjømatnæringene, sier hun til Dagbladet.

Også direktøren for landsdelsselskapet Fjord-Norge AS har store forventinger til reiselivsmeldingen.

– Regjeringen har vært tydelig på at de ønsker å føre en politikk som løfter norsk reiseliv frem som en av de viktigste framtidsnæringer, sier Kristian B. Jørgensen til Dagbladet.

– Derfor håper jeg på en melding som er modig nok til å sikre de prioriteringer og rammebetingelser som skal til for oppnå nettopp dette. Alt annet blir en skuffelse, mener han.

Han håper ikke dette blir en melding som forsøker å ta hensyn til alle, prioritere alt og løfte alle frem. Norsk reiseliv konkurrerer innen verdens største næring der nesten alle land satser, noe som krever at vi utvikler og løfter frem det beste vi har. Det må reiselivsmeldingen også tørre å gjøre, mener Jørgensen.

Del.

Om forfatteren

Bjørn Moholdt

Sjefredaktør, Travel News bjorn@travelnews.no

Kommentarer er stengt.

 • Om Oss

  TRAVELNEWS

  Travel News er en uavhengig og kritisk formidler av informasjon og kunnskap for alle deler av reiselivet. Vi konsentrerer oss om næringslivsjournalistikk og følger betalingsstrømmene i bransjen.

  Travel News formidler stoff om reisebyråer, fly, hotell, charter og turoperatører, rederier, leiebil og alt annet som har sin naturlige plass i reisebransjen.

 • TIPS OSS

  captcha

 • Flickr-Bilder