November-økning for SAS

I løpet av november reiste 2,4 millioner passasjerer med SAS, en økning med over 160 000 passasjerer sammenlignet med foregående år.

0

SAS’ totale kabinfaktor forbedret seg samtidig med 4,2 prosentenheter til 74,5, hvilket er den høyeste kabinfaktoren noensinne for november.

SAS’ totale trafikk økte med 16,7 prosent i november. Tilveksten var størst på de interkontinentale rutene, der trafikken økte med 29,4 prosent. På de internasjonale rutene innen Skandinavia og Europa økte trafikken med 13,6 prosent, der de ferieorienterte rutene hadde størst tilvekst. SAS’ innenriksruter hadde en trafikkøkning med 3,5 prosent.

– Det er gledelig å se at vårt vinterprogram har fått en positiv start, og at flere enn noensinne velger å reise med SAS i en novembermåned. Det er også tydelig at trafikken først og fremst øker i mer prisømfintlige kundesegmenter. Det viser at det er svært viktig å fortsette å effektivisere virksomheten slik at vi kan satse på markeder der vi ser størt tilvekst, sier Rickard Gustafson, administrerende direktør og konsernsjef i SAS.

Den nominella yielden^ sank med 6 prosent og PASK var uforandret i november 2016, sammenlignet med foregående år. Underliggende yield er fortsatt kraftig negativ, som en direkte konsekvens av flyskatten på reiser i Norge. Forslaget om å innføre en ny flyskatt i Sverige øker usikkerheten for flytrafikken i Sverige, og forventes å få negative samfunnseffekter, heter det i pressemeldingen fra SAS.

^ Yielden defineres som passasjerinntekter dividert med betalte passasjerkilometer, RPK, eksklusive charter.

* PASK defineres som passasjerinntekter dividert med tilbudte stolkilometer, ASK, eksklusive charter.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.