Ingen konsekvenser av drivstoff-streik

Streiken blant Parats medlemmer i Flytanking AS har foreløpig ikke gitt noen konsekvenser for de reisende.

0

Streiken vil gi redusert kapasitet på utvalgte lufthavner, men så langt har flyselskapene lagt opp sine ruter slik at de tanker flyene sine ved andre lufthavner.

– De reisende oppfordres til å følge den informasjonen de får fra sitt flyselskap, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.

Parat har tatt ut 21 medlemmer i Flytanking AS i streik fra og med lørdag.

– Avinor er ikke part i denne konflikten, og vi håper at Norsk Industri og Parat blir enige så raskt som mulig, slik at vi unngår store konsekvenser for flyselskapene og alle som skal ut å reise, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

Varslet opptrapping onsdag

Det er varslet opptrapping av streiken med virkning fra onsdag 29. juni. Ved denne opptrappingen vil kapasiteten bli ytterligere redusert ved Flesland, Stavanger og Tromsø, i tillegg til at Bodø og Trondheim berøres. Blant annet vil det i perioder ikke bli mulig å fylle drivstoff ved lufthavnene.

– Vi kan ikke annet enn å ta streiken til etterretning, og håpe partene kommer til enighet. Hvert enkelt flyselskap avgjør selv hvordan situasjonen håndteres. De som skal ut å reise, bør møte opp som normalt og ellers forholde seg til informasjonen de får fra sitt flyselskap, avslutter Løksa.

Streikeuttakene så langt vil ikke gi direkte konsekvenser på Oslo Lufthavn, og her vil driften gå som normalt gjennom helgen og kommende uke.

Share.

About Author

Tom Andersson

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.