Eurostat: Norge er grisedyrt

Ferske tall fra Eurostat for 2016 viser at det samlede prisnivået i Norge ligger 40 prosent over snittet i EU. Mye av årsaken til det knytter seg til mat og drikke.

0

Av de 37 landene Eurostat har tall for, er Bulgaria det billigste. Der ligger prisene 52 prosent under snittet i EU. Det betyr at bulgarere som kommer til Norge møter et prisnivå som er nesten tre ganger så høyt som hjemme.

Ulike regimer

Norge er likevel ikke dyrest i Europa. I Sveits ligger prisene 62 prosent over nivået i EU. Også Island er nå dyrere enn Norge for første gang siden 2007. Det skyldes hovedsakelig at den islandske kronen har styrket seg kraftig de siste årene, etter at den fikk en voldsom knekk under finanskrisen.

Tallene fra Eurostat viser at Norge for eksempel har de dyreste meieriproduktene blant de 37 landene som er med i undersøkelsen. Melk, ost og egg koster 77 prosent mer i Norge enn i snittet av EU-land. Hos våre svenske naboer ligger prisen på slike produkter til sammenligning «bare» 18 prosent over EU-snittet, mens de i Nederland er fire prosent lavere.

Likevel er det på tobakk og alkohol at Norge skiller seg mest ut. Med priser som er 121 prosent over snittet i EU, troner vi klart øverst på prisstatistikken for tobakksprodukter. I den andre enden av skalaen ligger Makedonia. Der koster tobakksvarer litt over en tiendedel av hva de gjør i Norge, men selv i høykostlandet Sveits er prisene langt lavere enn hos oss. Det er hovedsakelig ulike avgiftsregimer som forklarer de store forskjellene i denne varegruppen, ifølge Eurostat.

Også alkohol, som koster 152 prosent mer enn i EU, trekker det norske prisnivået opp. Men her er vi ikke like unike: På Island er øl, vin og sprit nemlig omtrent like dyrt, uten at det ser ut til å skremme turistene. Landet opplever nemlig en turistboom av de sjeldne.

Billig lys og varme

En sammenligning av flere store grupper av varer og tjenester som inngår i husholdningenes konsum, viser at mat og drikke er de områdene der gapet mellom Norge og EU-snittet er størst. Prisene på hoteller, restauranter, treningsstudioer og kulturarrangementer er også høye. Dette skyldes at det er tjenester som i stor grad utføres i Norge med høye norske lønninger.

For varer som klær, sko, innredning, kjøkkenutstyr, TV-er og datamaskiner er prisforskjellene langt mindre. Dette er produkter som i all hovedsak produseres i utlandet og importeres til lav eller ingen toll. Det er også i disse varegruppene at prisforskjellene mellom de andre landene i Europa er minst.

Også regionale og nasjonale forutsetninger spiller en rolle for å forklare prisforskjellene, og på ett eneste område ligger prisene i Norge faktisk under snittet i EU. Utlendinger som får en nordmann på besøk, kan fort begynne å irritere seg over hvor dårlige vi er til å slå av lys i rom vi ikke oppholder oss i. Grunnen er selvfølgelig at vi har billig vannkraft i bøtter og spann og er vant til at strøm og fyring ikke tar knekken på lommeboken.

Prisnivået i Norge ligger 19 prosent under gjennomsnittet i EU, til tross for at vi altså tjener langt mer. Krisetrøtte portugisere betaler for eksempel en pris for strøm og oppvarming som ligger 51 prosent over den nordmenn betaler. Helt på topp ligger danskene: De betaler 57 prosent mer enn norske husholdninger gjør.

Se en tabellmessig oversikt over prisforskjellene her!

Share.

About Author

Bjørn Moholdt

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.