Dersom Vinmonopolet overtar Taxfree…

Menon har vurdert de økonomiske konsekvensene for Vinmonopolet, dersom de tar over taxfree-salget av vin og sprit på flyplasser.

0

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Travel Retail Norway (TRN). Bakgrunnen for rapporten er at Stortinget har vedtatt at det skal foretas en utredning av taxfree-ordningen i inneværende stortingsperiode. I stortingsbehandlingen nevnes det at man ønsker å se på muligheten for at Vinmonopolet overtar ansvaret for taxfree-omsetningen på norske flyplasser, underforstått alkoholomsetningen. Rapporten tar for seg de økonomiske konsekvensene hvis Vinmonopolet eventuelt skulle ta over taxfreesalg av alkohol på norske (Avinor) flyplasser. Forfatterne i Menon Economics står ansvarlig for alt faglig innhold.

“Vinmonopolet har 45 prosent høyere varekostnader og 25 prosent høyere lønnskostnader (per årsverk) enn TRN. Uten endring i priser eller driftsmodell ville Vinmonopolet ha tapt 224 millioner ved en overtagelse av taxfree-omsetningen av vin og sprit på Avinors flyplasser i 2014. Dette er etter vår vurdering et konservativt estimat der vi ikke tar med eventuelle økte kostnader knyttet til investeringer i drifts-infrastruktur, nye lønnsog avtalevilkår (kvelds- og nattillegg), tap av å dele taxfree-butikkene opp i ulike avdelinger (vin og sprit, øl under 4,7%, parfyme, sjokolade) osv.” heter det i rapporten fra Menon.

Rapporten konkuderer med det følgende: “For at Vinmonopolet ikke skal tape økonomisk på å ta over taxfree-omsetningen av vin og sprit på norske flyplasser må prisene anslagsvis settes opp med 25 prosent. En slik prisøkning vil medføre at vin på taxfree vil koste det samme som vin på Vinmonopolet. For sprit vil prisene fortsatt være lavere på taxfree, men forskjellen vil reduseres betydelig. I praksis ville dette i så fall bety en avvikling av taxfree-ordningen.”

(Kilde: Menon Business Economics)

Share.

About Author

Tom Andersson

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.