Surfing: Fly

Fly
0

Samtidig som man jobber for tiltak for å begrense forurensningen i luften, tar flyplasser som Schiphol i Amsterdam ansvar. Nå blir det 100 prosent fornybar energi på storflyplassen

Fly
0

Avinors driftsinntekter første halvår 2017 var 5 595 millioner kroner, sammenliknet med 5 043 i tilsvarende periode i 2016. Resultat etter skatt for første halvår ble minus 230 millioner kroner, sammenliknet med 346 millioner kroner for tilsvarende periode i 2016.

Fly
0

Ferske tall fra Eurostat for 2016 viser at det samlede prisnivået i Norge ligger 40 prosent over snittet i EU. Mye av årsaken til det knytter seg til mat og drikke.

Fly
0

Men den tyske regjeringen redder etter alt å dømme det Berlin-baserte lavprisselskapet.

Fly
0

Ingen andre land i Vest-Europa ved siden Island har hatt større nedgang i turisttrafikken til Tyrkia. To av tre nordmenn droppet å reise dit i juni sammenlignet med 2015.

Fly
0

Trafikken til Gotland vokser, og BRA utvider derfor med en ettermiddagsflygning til og fra Stockholm.

1 2 3 398