Fjellovergang i Finnmark er vakrest i landet

Ifjordfjellvegen i Finnmark er Norges vakreste og får Vakre vegers pris for 2016.

0

– Fylkesvei 98 over Ifjordfjellet i Finnmark er et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje, der overordnede hensyn til vinterdrift kombineres med en følsomhet for landskapets storlinjete bevegelser, heter det i juryens uttalelse, som videre sier at ”veiens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom vegtekniske krav og det åpne landskapet”.

Ifjordfjellet er et viddepreget fjellområde i Lebesby, Gamvik og Tana kommuner i Finnmark. Fylkesvei 98 går over fjellet og hovedutfordringen for å sikre helårs framkommelighet er snø.

I perioden 2010 til 2015 er det foretatt en fullstendig ombygging av høyfjellsovergangen, som samlet har en lengde på knapt 30 kilometer. Utfordringene med snø er løst ved å heve veilinja, slik at vinden feier veibanen fri for snø. En slik endring er svært krevende i et åpent og visuelt eksponert høyfjellslandskap.

Veianlegget gir en ekstra dimensjon til den ellers storslagne kjøreopplevelsen med frie og lange utsyn i finvær. Skjæringer og fyllinger er utført med god tilpassing til det naturlige sideterrenget.

Ifølge juryen handler gode om gode løsninger i alle ledd.

– Vakre vegers pris henger høyt og har solid status i bransjen, sier juryleder Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening NLA.

– Vi legger spesielt vekt på helheten i prosjektene. Gode anlegg handler om gode løsninger i alle ledd, både planlegging, bygging og i et drift- og bruksperspektiv.

«Vegdirektørens pris for vakre veger» – som prisen offisielt heter – er en prestisjetung hederspris for veianlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen.

Riksveg 3 gjennom Østerdalen får hedrende omtale for sitt utradisjonelle trafikksikkerhetsprogram med landskapskunst og fargerike belyste elggevir langs vegstrekningen.

Juryen hedrer også ombyggingen av Carl Berners plass i Oslo som et forbildeprosjekt for en ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger.

Les mer om prisen her!

Share.

About Author

Bjørn Moholdt

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.