Fjelldestinasjonene i Norge danner felles landsdelsselskap

Torsdag 16.11.2017 ble det nye temabaserte, geografisk grenseløse landsdelsselskapet Norske Fjell SA stiftet.

0

Norske Fjell SA er sluttresultatet av en 4,5 års lang prosess som startet gjennom den nasjonale strukturprosessen etablert av Nærings og fiskeridepartementet i 2013 med hovedformål å restrukturere og effektivisere reiselivssamarbeidet i landet med målsetningen om bedre utnyttelse av offentlige og private midler, fler gjester og bedre lønnsomhet for reiselivsbedriftene.

Stifterne er destinasjonsselskapene i Hemsedal, Norefjell, Trysil, Hovden, Telemark, Lillehammer, Narvik, Geilo samt Alpinanleggenes Landsforening. I tillegg vil flere destinasjonsselskaper bli medlemmer i nær framtid.

Norske Fjell har til formål å fremme reiselivsbedriftene i fjellets økonomiske interesser, knyttet den den kommersielle reiselivsnæringen i medlemmenes respektive regioner.

Norske Fjell skal fungere som et felles talerør ovenfor offentlige myndigheter og andre instanser, og landsdelsselskapet skal tilby tjenester knyttet til medlemmenes felles behov innen reiseliv. Dette inkluderer profilering og salg av reiselivstilbudet i medlemsregionen samt posisjonering av hvert enkelt delområde medlemmene representerer, som et sterkt reiselivsprodukt.

Selskapets medlemmer strekker seg foreløpig fra Telemark i sør til Nordland i nord. Sammenslutningen skal ha et helårsfokus og vil med det overta og inkorporere all tidligere aktivitet fra det tidligere Norske Fjell AS – et markedsselskap som siden 1995 har vært et samarbeidsfora for alpindestinasjonene hvis formål har vært alpin destinasjonsturisme, i hovedsak rettet mot utenlandsmarkedet.

– En milepel endelig er nådd – nå kan vi forene kreftene fra fjelldestinasjonene og sammen utgjøre en forskjell mht synlighet overfor våre omgivelser, samt oppnå økt produktutivkling og erfaringsutveksling satt i et større system. Dette gir fjelldestinasjonene et viktig verktøy med hensyn til å styrke sin posisjon og med det ytterlige underbygge en viktig distriktsnæring som er i stor utvikling, sier nyvalgt styreleder Jan Egil Halbjørhus.

Selskapet vil bli organisert med to markedsråd – ett for sommer og ett for vinter. Markedsrådene er sammensatt med fagpersonell fra eierdestinasjonene og vil være arbeidende fora mht utarbeidelse og implementering av markedsstrategier for sammenslutningen.

Norske Fjell skal tilby en rekke prosjektbaserte tjenester / prosjekter i tilknytning til medlemmenes virksomhet og / eller interessene de representerer. Eksempelvis felles webløsninger, markedsføring, representasjon, erfaringsutveksling og kontakt mot det nasjonale og internasjonale markedet, profilering og pressekontakt, kompetansetiltak, statistikk/analyse og andre tjenester tilknyttet reiseliv og reiselivsnæringen.

Selskapet vil være i virksomhet fra begynnelsen av desember 2017.

Styret består av
Jan Egil Halbjørhus – Styreleder
Andreas Smith-Erichsen – Visit Geilo AS
Ragnar Norum – Visit Narvik AS
Eigil Ulfsøn Rian
Kari Hanne Rurud – Visit Lillehammer AS
Bo Halvardsson – Destinason Trysil SA

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.