De beste og verste tidspunktene å fly

Fredag mellom kl. 16.00 og kl. 22.00 er det størst risiko for at flyet ditt blir forsinket til destinasjonen, viser analyser av flyavganger fra norske flyplasser mellom 1. januar og 24. august 2017.

0

Analysen av norske flyforsinkelser viser når du bør unngå å fly i Norge. Enkelte dager og tider på døgnet gir nemlig langt større risiko for flyforsinkelser enn andre. Sen ettermiddag/kveld er generelt den tidsperioden i døgnet der flest flyreiser er forsinket i Norge, uansett dag.

Tirsdag er den beste reisedagen

Analysen utført av selskapet AirHelp viser at omtrent hver sjette flyvning (17 prosent) på fredagene er forsinket med minst 15 minutter ved ankomst. Ser man på reisetidspunktet for alle ukedagene er 18 prosent av flyvninger mellom klokken 16.00 og 22.00 forsinket nasjonalt, men hele 22 prosent på Gardermoen. Like bak kommer tidsrommet 22.00 om kvelden til 06.00 om morgenen, med 16 prosent forsinkelser over hele landet.

– Om du ikke er bundet til spesielle reisetider, kan det lønne seg å vurdere hvilken dag og når på døgnet du helst bør reise med fly, sier Andreas Hermansson, Airhelps landssjef for Norge.

– På fredager er flyene ofte fulle av folk som skal på ferie og forretningsfolk på vei hjem for helgen. Jo flere passasjerer som skal med flyet, desto lengre tid tar det å fylle og tømme det. Dermed øker også risikoen for forsinkelser, sier Hermansson.

Andreas Hermansson, Airhelps landssjef i Norge.

Ønsker du å reise når det er minst risiko for forsinkelser, er tirsdag den beste dagen å fly på i Norge. Bare 11 prosent av alle avganger på tirsdager er forsinket ved ankomst.

AirHelps analyse viser også at det er færre forsinkelser jo tidligere på dagen du flyr. Tallene viser at flyreisene om morgenen mellom kl. 06.00 og 12.00 er de mest presise, med bare 11 prosent forsinkede avganger. Dette er uavhengig av ukedag.

Rett til kompensasjon

– Forsinkelser forplanter seg ofte utover dagen og gjør at morgenflyene som regel er de beste, mens risikoen for forsinkelser blir større senere på kvelden. Dette kommer ofte ikke tilbake til normalen før første flyvning på morgenen. Er du avhengig av å komme presis til destinasjon, vil en så tidlig flyvning som mulig gi deg de beste sjansene, sier Hermansson.

Det er verdt å merke seg at tidspunkter for flest forsinkelser kan variere fra flyplass til flyplass. Tirsdag er den beste dagen å reise på i snitt, men Værnes Lufthavn (Trondheim) og Langnes (Tromsø) har færrest forsinkelser på onsdager. Både på Gardermoen (Oslo) og Værnes (Trondheim) er fredagen den verste dagen, med henholdsvis 20 og 18 prosent forsinkelser.

Også tidspunkt på døgnet varierer fra flyplass til flyplass: På Langenes i Tromsø er tiden etter kl. 22.00 den verste, der så mye som hvert tredje fly i snitt (34 prosent) er forsinket.

Hvis et fly blir kansellert eller forsinket med mer enn 3 timer, og forsinkelsen ikke skyldes såkalte ekstraordinære omstendigheter som dårlig vær, streik på flyplassen eller flytrafikkbegrensninger, kan man som passasjer ha rett til en kontantkompensasjon på opp mot 5.500 kroner.

For å gjøre det oversiktlig for forbrukeren har AirHelp derfor utarbeidet en liste over de vanligste regler, samt gode råd for hvordan og når du som passasjer har krav på kompensasjon for forsinkelser.

Her er passasjerenes rettigheter når flyet er forsinket

  1. Hvis flyets ankomst er mer enn 3 timer forsinket, eller kansellert, kan du ha rett til erstatning. Ankomsten er ikke når flyet treffer bakken, men når den stopper ved gaten og dørene åpnes.
  2. Grunnen til forsinkelsen er avgjørende. Driftsomstendigheter, blant annet mangel på ansatte eller sikkerhetsmangler, er blant årsakene som gir deg rett til erstatning.
  3. Størrelsen på kompensasjonen varierer. Avhengig av hvor lang turen var, hvor reisen gikk og hvor stor forsinkelsen var, kan du ha rett til mellom 2300 og 5500 kroner i erstatning.
  4. Forsinkelser på grunn av spesielle/ekstraordinære omstendigheter kompenseres ikke. Dette inkluderer situasjoner som lyn, medisinsk nødhjelp, streik, dårlig vær, restriksjoner fra lufttrafikktjenesten, plutselig svikt i flyplassens radar, politisk uro og lignende.
  5. Avhengig av lengden på turen og lengden på forsinkelsen, har du rett til mat og drikke på flyplassen dersom du må vente lenger enn to timer.
  6. Hvis du er strandet på flyplassen over natten, fordi du vil bli booket om til et annet fly dagen etter, har du krav på et hotellrom og transport til / fra flyplassen.
  7. Sørg for å lagre alle kvitteringer. Hvis forsinkelsen betyr at du går glipp av en forhåndsbetalt hotellovernatting, leiebil eller annet, kan du ha rett til erstatning.
  8. Vær oppmerksom dersom flyselskapet tilbyr deg en reisekupong eller lignende, og du må signere. Det kan bety at du gir avkall på retten til fremtidig kompensasjon.
  9. Hvis du blir varslet om at flyet er kansellert, gjelder særskilte regler. Hvis varselet er gjort mindre enn 14 dager før avreise, har du rett til å komme på en alternativt fly maks to timer før din opprinnelige bestilling og ankomst maks fire timer etter den opprinnelige bestillingen. Hvis varselet er gjort mindre enn sju dager før, det er hhv. en og to timer.
  10. Husk å lagre ditt boardingpass, slik at du har den nødvendige informasjon hvis du ønsker å søke erstatning. Du kan få et raskt overslag over dine rettigheter ved å skrive inn dine reisedetaljer i AirHelps nettside eller app.

Merk: Dette gjelder reiser som dekkes under Europaparlamentets lovgivning.

Tall for 2017
Forsinkelser basert på tidspunkt på dagen for hele 2017 (1. januar til 24. august):

Tidsrom Antall fly Fly til tiden Fly med data Antall fly ankommet for sent, i prosent
06:00-11:59 75.596 48.896 54.915 11 %
12:00-15:59 48.280 28.504 33.175 14 %
16:00-21:59 79.974 47.306 57.897 18 %
22:00-05:59 7.209 2.282 2.727 16 %

 

Forsinkelser basert på ukedag for hele 2017 (1. januar til 24. august)

Antall fly Fly til tiden Fly med data Antall fly ankommet for sent, i prosent
Mandag 33.976 19.950 23.850 16 %
Tirsdag 33.988 20.860 23.459 11 %
Onsdag 34.183 20.487 23.651 13 %
Torsdag 34.589 20.766 24.376 15 %
Fredag 32.867 18.976 22.857 17 %
Lørdag 14.112 9.071 10.598 14 %
Søndag 27.344 16.878 19.923 15 %

 

TALL FOR DE FEM STØRSTE FLYPLASSENE I NORGE (TIDSPUNKT):

 

Forsinkelser basert på tidspunkt på dagen for Oslo, Gardermoen (1. januar til 24. august 2017):

Tidsrom Antall fly Fly som ankommer for sent
(prosent)
06:00-11:59 25.630 13 %
12:00-15:59 16.266 16 %
16:00-21:59 29.736 22 %
22:00-05:59 2.138 18 %

 

Forsinkelser basert på tidspunkt på dagen for Bergen, Flesland (1. januar til 24. august 2017):

Tidsrom Antall fly Fly som ankommer for sent
(prosent)
06:00-11:59 7.778 9 %
12:00-15:59 4.700 13 %
16:00-21:59 8.883 15 %
22:00-05:59 243 13 %

  

Forsinkelser basert på tidspunkt på dagen for Stavanger, Sola (1. januar til 24. august 2017):

Tidsrom Antall fly Fly som ankommer for sent
(prosent)
06:00-11:59 5.648 10 %
12:00-15:59 3.451 12 %
16:00-21:59 4.965 15 %
22:00-05:59 16 0 %

 

Forsinkelser basert på tidspunkt på dagen for Trondheim, Værnes (1. januar til 24. august 2017):

Tidsrom Antall fly Fly som ankommer for sent
(prosent)
06:00-11:59 5.523 10 %
12:00-15:59 3.762 13 %
16:00-21:59 6.776 20 %
22:00-05:59 251 19 %

 

Forsinkelser basert på tidspunkt på dagen for Tromsø, Langnes (1. januar til 24. august 2017):

Tidsrom Antall fly Fly som ankommer for sent
(prosent)
06:00-11:59 3.793 13 %
12:00-15:59 2.625 20 %
16:00-21:59 4.411 22 %
22:00-05:59 725 34 %

 

TALL FOR DE FEM STØRSTE FLYPLASSENE I NORGE (UKEDAG):

 

Forsinkelser basert på ukedag for Oslo, Gardermoen (1. januar til 24. august 2017):

Antall fly Antall fly som ankommer for sent, i prosent
Mandag 11.510 19 %
Tirsdag 11.494 13 %
Onsdag 11.513 17 %
Torsdag 11.630 18 %
Fredag 11.060 20 %
Lørdag 5.785 16 %
Søndag 10.778 18 %

 

Forsinkelser basert på ukedag for Bergen, Flesland (1. januar til 24. august 2017):

Antall fly Antall fly som ankommer for sent, i prosent
Mandag 3.524 15 %
Tirsdag 3.436 8 %
Onsdag 3.468 11 %
Torsdag 3.509 12 %
Fredag 3.347 15 %
Lørdag 1.552 16 %
Søndag 2.768 11 %

 

Forsinkelser basert på ukedag for Stavanger, Sola (1. januar til 24. august 2017):

Antall fly Antall fly som ankommer for sent, i prosent
Mandag 2.266 16 %
Tirsdag 2.330 9 %
Onsdag 2.387 12 %
Torsdag 2.376 11 %
Fredag 2.060 13 %
Lørdag 981 12 %
Søndag 1.680 10 %

 

Forsinkelser basert på ukedag for Trondheim, Værnes (1. januar til 24. august 2017):

Antall fly Antall fly som ankommer for sent, i prosent
Mandag 2.580 16 %
Tirsdag 2.676 12 %
Onsdag 2.645 11 %
Torsdag 2.738 15 %
Fredag 2.515 18 %
Lørdag 1.104 14 %
Søndag 2.054 18 %

 

Forsinkelser basert på ukedag for Tromsø, Langnes (1. januar til 24. august 2017):

Antall fly Antall fly som ankommer for sent, i prosent
Mandag 1.917 25 %
Tirsdag 1.904 16 %
Onsdag 1.899 14 %
Torsdag 1.936 17 %
Fredag 1.819 20 %
Lørdag 577 21 %
Søndag 1.502 21 %

 

Tallene i statistikken er hentet fra en rekke kilder, inkludert flyselskapenes egenrapporter til flyplassene, ADS-B transpondere, Aerodrome radar (ASDE), IATA formatert MVT-melding, ACARS-feeds og kontrollsystemer for flytrafikk som EuroControl og FAA / DOT.

Om AirHelp
AirHelp hjelper reisende å hevde sine juridiske rettigheter og søke om å få kompensasjonen de har rettmessig krav på under globale flypassasjerlover. Siden oppstarten i 2013 har selskapet hjulpet over to millioner mennesker over hele verden.
AirHelp er aktiv i 30 land, har 500 medarbeidere og tilbyr brukerstøtte på 15 språk. For mer informasjon, besøk www.airhelp.no.

 

LagreLagre

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.