2017: Fortsatt vekst i flytrafikken

Nær 53 millioner passasjerreiser ble foretatt over Avinors lufthavner i året som gikk, som er en økning på 4,1 prosent sammenlignet med 2016. Oppgangen i Nord-Norge fortsetter.

0

Avinors lufthavner hadde med det en samlet vekst på ca. 2,1 millioner passasjerer. Avinor Oslo lufthavn stod for 1,7 millioner av denne veksten (6,6 prosent). Av de øvrige lufthavnene var det sterkest vekst i Tromsø (8,7 prosent), Bergen (2,8 prosent) og Harstad/Narvik (6,2 prosent).

– Hovedårsaken til passasjerveksten er en bedring i norsk økonomi, med større optimisme både hos bedrifter og privatpersoner. Også internasjonalt er det en økonomisk oppgang som påvirker besøkstallene til Norge positivt, kommenterer konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, i en pressemelding.

– Avinor har hatt en offensiv nordområdestrategi i mange år. Utbygginger og utbedringer en rekke steder er ment å møte den stadig økende turisttrafikken. Luftfarten har en avgjørende rolle for nasjonal verdiskaping, og da spesielt i Nord-Norge, der trafikkveksten enkelte plasser er svært høy, sier Falk-Petersen.

– Vi forventer en videre vekst i omtrent samme takt, og aktuelle prosjekter de neste årene er utbygging i Tromsø, bygging av ny lufthavn i Bodø, vurdering av ny lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen, vurdering av ny lufthavn i Hammerfest, samt etterhvert ny lufthavn på Helgeland, avslutter Falk-Petersen.

Ruten Tromsø-Frankfurt var ifølge Avinor en suksess gjennom fjoråret. I tillegg har Tromsø fått nye ruter til Palma og Gdansk. Sistnevnte startet i desember, og har fått en god start. Ellers har Widerøes nye ruter fra Oslo til Leknes og Svolvær vært vellykkede, likeledes kapasitetsøkningene på rutene fra Mosjøen og Mo i Rana til Oslo.

– Avinors lufthavn-nettverk, sammen med populære ruter, bidrar til å gjøre Norge mer tilgjengelig for besøkende fra inn- og utland. Gode flyruter er viktig for å sikre turisme hele året, og særlig viktig for utviklingen av reiselivet i Nord-Norge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge.

Passasjerveksten i desember var på 1,6 prosent sammenlignet med fjoråret. Blant Avinors ti største lufthavner var det sterkest prosentvis passasjervekst på Tromsø (7,9 prosent), Ålesund (4,2 prosent) og Bergen (2,9 prosent). Oslo lufthavn vokste mest i antall passasjerer, med en økning på over 48 000.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.