Intervjuet: Mellom barken og veden

Per-Arne Tuftin har levd et langt yrkesliv mellom barken og veden, mellom kravene fra reiselivsnæringen og statens rammevilkår gjennom Innovasjon Norge. Nå skal han kjempe for næringen fra en friere posisjon. Det gleder han seg til.

0

”Snøen er dyp og Glomma er grunn. Noen vil ha det til at jorda er rund, men de tro’kke på hva som helst i Elverum,” synger Ole Paus om Per-Arne Tuftins fødested.

– Han var vel ikke verdens mest populære mann i Elverum i noen år, ler Per-Arne Tuftin.

– Men så tok de seg sammen og inviterte ham til en julekonsert for fire-fem år siden, og der røykte de fredspipe.

Ole Paus hadde en vond oppvekst på Elverum. Det hadde ikke Per-Arne Tuftin. Som uttaler etternavnet Tuff-tinn, med trykk på første stavelse – hvilket overrasker mange som møter den soignerte ungkaren. Og som bedre enn de fleste gjennom et langt yrkesliv har erfart at jorda er rund.

– Jeg er enebarn, og har vel kanskje alltid kanskje båret litt preg av det. Som de fleste enebarn hadde jeg alltid bare meg selv å tenke på, på godt og vondt. Jeg tror jeg var ganske pliktoppfyllende som barn, men hadde også en veldig sterk vilje – det har jeg alltid hatt. En ego-drive i forhold til å bestemme meg for noe, og stå for det. Jeg skilte meg nok ikke så veldig mye ut i forhold til andre barn, men jeg har liksom alltid hatt mål og vilje.

Tøffe karer i blå beret

En stund så det ut til at Hæren skulle sluke den unge Tuftin.

– Jeg tok USK-utdannelse, og jobbet senere mye om sommeren i Forsvaret. Tok masse kurs, og var på repetisjonsøvelser helt frem mot slutten av 90-tallet. Jeg hadde en kompanisjef som mente jeg tok et dårlig valg da jeg ikke valgte Krigsskolen, og i en periode var det et press for at jeg skulle til Libanon. Og jeg må innrømme at jeg var fristet, spesielt da jeg så de vellykkede kollegaene som kom tilbake som tøffe karer med den blå bereten. De gikk rett inn i avdelingene på Terningmoen og løftet hakket på utdannelsen av soldatene veldig.

I dag er han imidlertid glad for at han valgte en litt fredeligere form for reiseliv enn soldatens.

– Jeg så egentlig bare den positive siden av det. I ettertid har jeg forstått at det var veldig greit at jeg ikke dro. Og jeg vet jo ikke hvordan det har gått med kollegaene som så så vellykkede ut da de kom tilbake. Jeg tror nok de opplevde verre ting enn de ville innrømme dengang.

Fra Saga til Tjæreborg

Heldigvis ble det ikke Libanon og en karrière som yrkessoldat. I stedet begynte Per-Arne å studere sosialøkonomi på universitetet.

– Det var veldig spennende til å begynne med, men ikke like spennende etter en stund. Kanskje har det blitt annerledes nå, men dengang skulle de fleste teorier forklares ut fra matematiske formler. En matematisk formel har jo likehetstegn og to streker under seg, og det gjorde at jeg følte at dette ikke passet for meg. Jeg aktet likevel å fullføre studiene, men så dukket den opp, den muligheten – med reiselivsskolen til Saga Solreiser.

Per-Arne tenkte seg muligheten som et lite avbrekk i studiene.

– Det virket spennende. Så jeg begynte som guide på de greske øyene Kos og Kreta, og syntes for så vidt det var veldig morsomt. Jeg lærte mye, og det var sol og sommer. Interessen for reiseliv hadde alltid vært der og etter hvert fant jeg ut at, søren heller – dette er kanskje et område jeg har lyst til å satse på.

Veien videre gikk gjennom Markedshøyskolen og en treårig utdannelse. På grunn av kompetansen han allerede hadde, slapp han det første kurset og begynte rett på fagkurset. Etter to og et halvt år hadde han fullført diplomoppgaven, mens han parallelt hadde sommerjobbet både ute og hjemme for Saga Solreiser.

REISELEDER: En ung Per-Arne Tuftin som reiseleder for Saga Solreiser på Kos i 1985. (Foto: Privat)

REISELEDER: En ung Per-Arne Tuftin som reiseleder for Saga Solreiser på Kos i 1985. (Foto: Privat)

– Så ble Saga solgt til Ving, og det ble nedbemanninger. Da dukket det opp en annonse fra Tjæreborg, som søkte produktansvarlig. Kravet var at du måtte ha jobbet ute og ha utdannelse innenfor markedsføring. Det var liksom bare for meg å krysse av for alle punkter, og jeg fikk den jobben. Som var veldig spennende, og innebar mye pendling mellom Oslo og København – og Tjæreborg, den lille byen utenfor Esbjerg som var opphavet til presten Ejlif Krogagers imperium. Jeg traff ham aldri, for like etter at jeg hadde begynt ble Tjæreborg solgt til Spies. De to selskapene ble videreført som to brands de første årene, og Simon Spies døde ganske snart etter sammenslåingen. Det var den unge enken Janni Spies som arvet konsernet, og hun plasserte sin bror som administrerende direktør.

Per-Arne hadde lite med broren å gjøre, og er ikke så lei seg for det. Mange mente nok også at selskapet ikke ble drevet bra nok, uten at han vil mene for mye om det.

– Men jeg hadde noen herlige kolleger, og det ble fire fine år. Så kom Gulf-krigen, som førte til at det ble forferdelig dårlig økonomi i selskapene. Og det førte til at noen av oss begynte å tenke at tiden kanskje var inne for å gå videre.

NORTRA

På dette tidspunktet dukket det opp en annonse hvor NORTRA søkte markedssjef. Per-Arne søkte, og fikk jobben.

– De første årene fra 1992 var jeg markedssjef, sier han.

– Så gjorde vi en liten endring, og jeg ble anslyse- og utviklingssjef – egentlig med mange av de samme oppgavene. Det handlet om markedsføring av Norge i utlandet, ganske rendyrket. Noe ble gjort i Norge i form av kataloger, men resten var i utlandet. De som jobbet på de respektive utekontorene hadde også tittel markedssjef, mens jeg var mer markedssjef uten spesiell portefølje. Det ble mye med strategiutvikling og utvikling av ulike konsepter, og det var en utrolig morsom jobb.

Per-Arne kom fra en bransje som allerede hadde begynt å jobbe veldig aktivt med merkevarebygging, i en tid da det fortsatt var diskusjoner om reiseliv var merkervare eller ikke.

– Men både Saga og etter hvert Tjæreborg var veldig aktive på det området. NORTRA, derimot, hadde en grafisk profil som var ganske gammeldags. Så jeg ringte Jon Arne Medalen i Scandinavian Design Group, og sa at “vi må se litt på denne profilen til NORTRA, dette er gammeldags. Jeg har et par idéer, kan ikke du få en av dine til å tegne litt på det?” Og det gjorde han. Vi kom ut med en ny profil som var bygget på en profil som UD hadde lansert noen år i forveien; Prosjekt Norgesprofil, som de hadde brukt masse penger på å utvikle. Og jeg husker fortsatt regningen fra Scandinavian Design Group: Den var på 5 000 kroner, humrer Per-Arne.

– Så jobbet vi videre med strategiene i NORTRA, gjennom et par direktørskifter. I april ’97 kom Svein-Erik Ovesen inn som administrerende direktør, og det var han som etter hvert sørget for navnebyttet til Norges Turistråd.

Historietime

Bakgrunnen var denne: Forening for Reiseliv i Norge ble etablert i 1903 etter initiativ fra arbeidsminister Jørgen Løvland, som i 1905 ble den første norske utenriksministeren.

– Sammen med blant andre Thomas Bennett, han som etablerte reisebyrået, fikk han startet en nasjonal turistorganisasjon, forteller Per-Arne, som virkelig kan sin reiselivshistorie.

– Utenlandsk turisme hadde begynt å utvikle seg fra 1850, og det ble etter hvert etablert det vi nå kaller destinasjonssselskaper og regionselskaper mange steder i Norge. Men det var liksom ikke noen organisasjon som skulle ta dette på et overordnet nivå. Med Forening for Reiseliv i Norge definerte man tre hovedmål: Koordinere og få orden på reiselivsstatistikken, koordinere den internasjonale markedsføringen og få orden på organiseringen av reiselivet i Norge. Så kan man diskutere nå, 113 år senere, om de målene er nådd, ler han.

– De fleste vil vel påstå at det er et stykke igjen på i hvert fall to av de områdene, både når det gjelder statistikk og organisasjon. Markedsføringen har vel kanskje vært det enkleste.

Foreningen for Reiseliv i Norge byttet navn til Landslaget for Reiselivet i Norge, og fortsatte som medlemsorganisasjon med finansiering gjennom Statsbudsjettet fra 1929 og helt frem til 1984.

– Med Ronald Bye som administrerende direktør endret man fra medlemsorganisasjon til stiftelse, og byttet navn til NORTA – en forkortelse for NorTravelMarketing. Så Innovasjon Norge Reiseliv har faktisk røtter tilbake til 1903, forteller Tuftin.

– Reiselivsnæringen ville ikke lenger ha politikere og diplomater i toppjobben, men ønsket heller en av sine egne. Valget falt på Svein-Erik Ovesen, som kom fra stillingen som administrerende direktør i DFDS Norge og tidligere hadde vært toppsjef for Reso-hotellene. Han var en dyktig og tydelig leder, veldig kommersielt innrettet og satte opp en organisasjon ut fra det. Men så var det noen sentrale politikere på Stortinget, blant andre Kjell Opseth, som mente at man også måtte tenke litt på kommunikasjonssiden mot det norske samfunnet og det politiske miljøet. Så fra ’99 ble lobbyvirksomhet en viktig del av oppgaven min.

Innovasjon Norge

– Det var spennende og gøy å få god kontakt med det politiske miljøet. Jeg jobbet sammen med dem, ga dem faglig relaterte innspill på ting de hadde behov for, og sørget for at de fikk de statistikkene og det datagrunnlaget de trengte, sier Tuftin.

– Da Norges Turistråd ble en del av Innovasjon Norge fra 2004, jobbet jeg plutselig sammen med 750 kolleger i stedet for 80. Nå fikk jeg muligheten til å jobbe enda mer med kommunikasjonsfaget, men hadde jo også ansvaret for kontakt opp mot Stortinget og departementene. Dog er jo Innovasjon Norge statseiet, så vi kunne ikke fortsette med den åpenlyse lobbyvirksomheten vi hadde kunnet gjøre i stiftelsen.

Det ble andre forandringer for Per-Arne Tuftin også.

– Nå måtte vi ut og snakke med pressen om mye annet enn reiseliv også. Det ble en bratt læringskurve for alle i Innovasjon Norge-systemet.

Det ble etter hvert et krav fra næringen at reiseliv skulle være representert også i ledergruppen, og være mer sentralt plassert i Innovasjon Norge-systemet enn hva den hadde vært de to første årene. Per-Arne tok over ansvaret for reiselivssatsingen i Innovasjon Norge i 2006 og ble en del av ledelsen i selskapet.

– Noe av filosofien til Gunn Ovesen, som var den første sjefen i Innovasjon Norge, var at alle i ledergruppen når som helst skulle kunne holde et foredrag om et hvilket som helst fagfelt i Innovasjon Norge. Det krevde jo at du måtte holde deg godt orientert om det som foregikk i organisasjonen. Så det har vært utrolig mye arbeid, og du kan godt si jeg har vært gift med jobben – det har aldri vært tid til noe annet…

PÅ STATSBESØK: Per-Arne Tuftin i Istanbul under under et statsbesøk til Tyrkia høsten 2013. (Foto: Privat)

PÅ STATSBESØK: Per-Arne Tuftin i Istanbul under under et statsbesøk til Tyrkia høsten 2013. (Foto: Privat)

Mellom barken og veden

Han har lært mye underveis, Per-Arne Tuftin. Og selv om han hele veien har elsket jobben sin, har det ikke alltid vært like lett.

– Det vanskeligste har vel kanskje vært at når du er i nyhetsbildet, har alle en mening om den jobben du gjør. Og det er jo både viktig å riktig, men man må lære seg å takle det. En annen ting er at man som offentlig eid organisasjon lever fra ett år til et annet, med det statsbudsjettet som til enhver tid besluttes av Stortinget. Det har gjort at vi har hatt ganske tøffe nedbemanningsprosesser i Innovasjon Norge. Det har vært ganske heftig, jeg må innrømme det.

En annen balansekunst Per-Arne har måttet lære seg, er spriket mellom kravene fra reiselivsnæringen på den ene siden og rammevilkårene fra Staten på den andre. Et liv mellom barken og veden.

– Det har vært en balansering hver eneste dag, innrømmer han.

– Man venner seg jo til det, men det er klart – mange vil jo mene om meg at noen av de beslutninger jeg har tatt, har vært urimelige. Men vi har jo hele tiden hatt føringer vi må forholde oss til. Noen ganger har jeg måttet si at dette kan vi ikke gå inn på, selv om jeg innerst inne har syntes det var kjempespennende! Og så skal det jo ærlig talt også sies at aktørene i reiselivet selv ikke alltid har vært like enige. Jeg kan alt om å bære staur, skal jeg si deg!

En annen viktig del av Per-Arnes jobb som direktør for Reiseliv i Innovasjon Norge, er den løpende kontakten med Næringsdepartementet.

– Og det må jeg si, der har det vært svært gode relasjoner hele tiden. Jeg har ikke veldig lyst til å fremheve noen spesielt, men det er klart – Børge Brende som Næringsminister var for eksempel veldig opptatt av reiseliv. Krevende, men dyktig og engasjert. Han løftet jo også budsjettene en god del. Dag Terje Andersen var og er også en person som er opptatt av reiseliv. I likhet med Trond Giske, som også var med og løftet budsjettene til nye høyder. Fra alle disse kunne det godt komme en tekstmelding med spørsmål fra statsråden om kvelden, som måtte svares på der og da. Og nå venter vi på en ny Stortingsmelding om reiseliv som kommer fra Monica Mæland i løpet av høsten…

Forum for Reiseliv

Per-Arne Tuftin har erfart at reiselivsnæringen ikke alltid får den oppmerksomheten den fortjener i det politiske Norge.

– Og det blir en viktig del av den nye jobben min, nemlig å løfte næringens betydning opp på linje med andre landbaserte industrier. For sannheten er at selv om det finnes engasjerte enkeltpolitikere, er nok reiseliv en næring de fleste politikere ikke har et forhold til.

En annen viktig utfordring i sin nye funksjon som direktør for Forum for Reiseliv er å samordne krav og tiltak i reiselivsnæringen.

– Slik at ingen politiker skal kunne si: ”Hvordan skal vi kunne støtte en næring der aktørene ikke er enige?” Målet er å slippe å bære for mye staur, sier han.

Forum for Reiseliv er ingen ny etablering, men aktørene som står bak forumet – alle blant de ledende reiselivsbedriftene og –organisasjonene i landet – har klare målsettinger når de nå revitaliserer forumet med ansettelsen av Per-Arne Tuftin.

– Vi skal fortsette som en lobbyorganisasjon, men en lobbyist er jo ikke nødvendigvis så synlig. Målet nå er å være synlig også i mediene. Være med i debatter, sørge for å få reiseliv enda mer på dagsorden.

Det blir en friere rolle enn han har hatt gjennom mange år. Nå kan Per-Arne tale Roma midt imot, om han finner det opportunt. Eller også være en støttespiller for Storting og departementer, der han finner dette riktig.

– Men jeg er ikke ansatt for å tale enkeltbedriftenes sak. Og det vil vel være litt av rollefordelingen mellom Forum for Reiseliv og LO, NHO Reiseliv og Virke, som jo nettopp skal gjøre det.

Per-Arne Tuftin gleder seg til virkelig å kunne tale næringens sak, med en faglig tyngde som få – om i det hele tatt noen – i Norge kan fremvise maken til. Og har han fått kjøpt inn kontorstol, PC og funnet seg et egnet kontor, er han nok i full gang allerede.

Fakta
Navn: Per-Arne Tuftin
Tittel: Ny direktør for Forum for Reiseliv
Født: 23. juni 1960
Fra: Elverum
Bosted: Oslo
Sivilstand: Ugift, ingen barn, ingen husdyr – nyter livet alene
Fritid: Sykler i skogen på mountainbike om sommeren, går på ski om vinteren. ”Det har har vel litt med trenden å gjøre også, det har blitt veldig in med både mountainbike og langrenn”
Utdannelse: Utdannet markedsøkonom fra det som den gang var Norges Markedshøyskole, og som ble en del av BI-systemet etter hvert. Studier ved Universitetet i Oslo, lederutviklingsprogram ved London Business School (fire uker intensiv-program, strategi og ledelse), befalsutdannelse (USK) i Forsvaret
Kort CV: Forsvaret – Steinkjer og Terningmoen (endte opp som kaptein), reiseleder i Saga Solreiser, produktansvarlig og senere markedskoordinator for Tjæreborg, markedssjef og senere analyse- og utviklingssjef i NORTRA – som senere først ble til Norges Turistråd, deretter Innovasjon Norge, hvor Tuftin først var analyse- og utviklingssjef, deretter direktør for informasjon og samfunnskontakt, kommunikasjonsdirektør og endelig direktør for Reiseliv i Innovasjon Norge

Del.

Om forfatteren

Sjefredaktør, REIS tom@reis.no

Kommentarer er stengt.

The travel news MAGAZINES!

 • Om Oss

  TRAVELNEWS

  Travel News er en uavhengig og kritisk formidler av informasjon og kunnskap for alle deler av reiselivet. Vi konsentrerer oss om næringslivsjournalistikk og følger betalingsstrømmene i bransjen.

  Travel News formidler stoff om reisebyråer, fly, hotell, charter og turoperatører, rederier, leiebil og alt annet som har sin naturlige plass i reisebransjen.

 • TIPS OSS

  captcha

 • Flickr-Bilder